O mare victorie a societății civile: Forumul Pădurilor – de la tăieri ilegale la protecție și gestionare responsabilă

 

Fotografie: Alex Găvan

Declarație
București, 25 februarie 2016

Pădurile sunt esențiale în reglarea climei și a circuitului apei, protejează împotriva eroziunii solului și a deșertificării, sunt un rezervor de biodiversitate adăpostind peste jumătate din toate speciile terestre, îndeplinesc funcții culturale și de recreere și sunt o resursă economică regenerabilă și alternativă. Valoarea lor esențială în limitarea încălzirii globale a fost reafirmată recent prin acordul climatic de la Paris care prevede necesitatea stopării degradării pădurilor, cât și a împăduririlor pe suprafețe extinse.
În România există încă păduri naturale extrem de valoroase, printre puținele rămase în Europa, care adăpostesc specii endemice și rare de floră și faună.. Alarmant este că datele oficiale arată că 8,8 milioane de metri cubi de lemn au dispărut anual în perioada 2008-2013 din păduri fără a fi înregistrați oficial, fie ca urmare a proceselor naturale, a tăierilor necontrolate in afara fondului forestier dar mai ales a tăierilor ilegale, din care numai o mică parte sunt investigate de autoritățile competente. 
Pădurile României au nevoie de intervenții rapide în direcția dezvoltării și gestionării eficiente și responsabile, pentru ca valoarea lor inestimabilă să poată fi perpetuată pentru generațiile viitoare.

Ca urmare, societatea civilă a semnalat în perioada mai-iunie 2015, prin manifestări de stradă, necesitatea asigurării unui cadru de reglementare adecvat, dar și urgența realizării unei Strategii Forestiere Naționale, elaborate în urma unor consultări ample incluzând toți factorii interesați. Societatea civilă consideră că această strategie trebuie să fundamenteze pe termen lung o orientare a administrării silvice care să promoveze sănătatea ecologică a pădurii, armonizând funcțiile ecologice, sociale, culturale și economice ale acesteia, dar si modul in care este valorificată această resursă în beneficiul dezvoltării durabile. 
Pe de o parte, organizațiile de mediu au formulat revendicări și propuneri concrete care să conducă evoluția domeniului silvic în direcția menținerii, îmbunătățirii și a distribuției echitabile și pe termen lung a beneficiilor de mediu, sociale, economice și culturale ale pădurii, și care să mențină sau să refacă ecosistemul, biodiversitatea, resursele și peisajele. 

Pe de altă parte, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de autoritate responsabilă, după decembrie 2015, a elaborat Planul Strategic Sectorial (notă de subsol www.gov.ro) în care sunt incluse și aspectele despre păduri, respectiv Planul de Acțiuni Prioritare pentru activitatea de Păduri, care a fost prezentat cu ocazia întâlnirilor de lucru.. În urma întâlnirilor, consultărilor și a negocierilor dintre organizațiile de mediu semnatare și autoritate s-a constatat că există consens în privința unor priorităților și a nevoii unei abordări constructive a dialogului. Organizațiile de mediu semnatare și autoritatea responsabilă agreează asupra direcției strategice de dezvoltare enunțată mai sus. Totodată, semnatarii agreează următoarele obiective concrete și prioritare în gestionarea responsabilă a pădurilor.

I. Pentru anul 2016:

1. Atingerea obiectivelor impuse de Regulamentul UE 995 / 2010 (EUTR);
2. Dezvoltarea aplicațiilor Wood tracking & SUMAL ca instrumente de control eficiente, mărirea gradului de transparentizare a informațiilor generate de acestea și dezvoltarea unor sisteme de monitorizare și evidență a controalelor;  
3. Adoptarea ghidului de planificare strategică participativă sectorială în scopul elaborării Strategiei Forestiere Naționale; 
4. Înființarea unei structuri specializate exclusiv în controlul regimului silvic în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
5. Instituirea prin actul normativ de organizare și
funcționare a Gărzilor Forestiere de criterii și indicatori de
performanță și de conduită și de măsuri de monitorizare a activității
personalului Gărzilor Forestiere; ;
6. Modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (HG 924 /2015), astfel încât să fie transpuse în mod adecvat principiile de valorificare instituite în Codul Silvic;
7.
Modificarea legii 171/ 2010 a contravențiilor silvice pentru acoperirea
integrală cu măsuri sancționatorii a faptelor care se constituie ca și
contravenții silvice;
8. Realizarea cadrului legal care să asigure compensarea contravalorii produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice pentru proprietățile lor care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;
9. Instituirea „Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine” (conform Codul silvic art. 26 alin. 3), ca instrument oficial de evidență și gestiune în vederea asigurării protecției stricte a acestora 
10. Asigurarea funcționării „Consiliul Național pentru Silvicultură”;

II. Pentru perioada 2017-2020.

1. Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare și Informare privind Managementul Forestier prin integrarea amenajamentelor silvice în format GIS;
2. Asigurarea continuității în furnizarea și valorificarea rezultatelor actualizate ale Inventarului Forestier Național; 
3. Demararea unui plan pentru trecerea terenurilor din proprietate privată în domeniul public al statului în zonele de protecție strictă și integrală a Parcurilor Naționale și în cazul pădurilor virgine;
4. Îmbunătățirea colaborării interorganizaționale pentru majorarea suprafeței împădurite prin identificarea terenurilor și a soluțiilor tehnice adecvate 

Părțile semnatare acționează în limitele competențelor legale pentru planificare, derulare, implementare, sprijin reciproc, monitorizare, avertizare pentru implementarea corespunzătoare a priorităților agreate.

Pentru realizarea aspectelor asumate reciproc, părțile semnatare vor emite un plan de măsuri detaliat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Secretar de Stat
Erika Stanciu

Greenpeace România
Director General
Marina Barbălată

WWF România
Director de Programe
Magor Csibi

ProPark – Fundația pentru Arii Protejate
Director Executiv
Tiberiu Chiricheș

Eco-Civica
Vicepreședinte
Dan Trifu

twittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail