Str. Urcușului

În urmă cu trei luni, în luna mai, am contactat grupul ,,Salvați Parcul Tineretului” solicitându-le implicarea și sprijinul pentru salvarea a două terenuri din parc, altele decât cele aflate deja în atenția noastră. Era vorba de terenuri aflate de-a lungul Străzii Pridvorului ce se doreau a fi edificate și pentru care se dorea obținerea de documentații și acte urbanistice, în vederea edificării.

Aflați cu toții în vizită la fața locului, am fost rugați să mergem și pe Str. Urcușului întrucat locuitorii din zonă au o problema similară și încearcau să ne contacteze. Am fost puși în legătura cu unul din liderii cetățenilor de pe strada respectivă și ne-am întâlnit imediat pentru a vedea despre ce e vorba.

Situația era similară cu cea de pe Str. Pridvorului. Se construia în parc, pe un teren retrocedat în condiții dubioase și, o constatare mai veche a Eco-Civicii, prin falsificarea PUZ-ului Parcului Tineretului. Autoritășile emiseseră Autorizație de Construire pentru turnuri de peste 10 etaje încălcând cu buna-știință legislația de mediu și urbanism.

Astfel Intr. Urcușului, cu un profil de nici 4 m carosabil, devenise strada, fără a exista o procedură legală pentru modificarea tramei. Fostul gard al parcului fusese mutat spre interior pentru a face loc unei parcări pentru cei care veneau în parc.

Locatarii de pe partea opusă parcului s-au trezit că în fața caselor se ridica un perete de beton, în parc, pe terenul pe care se aflau zeci de arbori maturi, pini, stejari, catalpa, etc.

Mai mult, pe fosta intrare nici nu mai aveai loc să te strecori fiind blocaje tot timpul zilei. Au constatat că nici presiune la apa curentă nu mai era, iar canalizarea refula foarte des, toate neajunsurile provenind de la turnul care se construia, racordat ilegal la aceste utilități.

Am stabilit să ne vedem câteva zile mai tarziu, la sfarșit de săptămâna, pentru a putea participa cât mai mulți cetățeni.

Ne-am revăzut, au fost prezenți mai multi locatari din zona, le-am ascultat păsurile și împreună am decis să le oferim asistență în cadrul proiectului, pentru a mări gradul de implicare a cetățenilor în probleme similare cu a dânșilor.

Cetatenii au fost incantati ca-i includem in proiect si impreuna am stabilit strategia de urmat.

I-am informat despre prevederile legale, modul cum se pot implica si am discutat, pe rand, fiecare pas de urmat. Au înțeles destul de repede modul de implicare, iar în două zile am convocat presa la fața locului, și am filmat cu mai multe televiziuni, acordând și declarații în presa scrisă.

Cetățenii erau, deja, familiarizași cu procedurile de urmat, din întâlnirile anterioare, așa că, în cel mai scurt timp, am depus și Plângerea Prealabilă, adresată Primăriei Sectorului 4, prin care solicităm anularea Autorizației de Construire, aferentă turnurilor din parc.

În timp ce așteptam răspunsul la sesizarea noastră, ne-am întâlnit periodic cu cetățenii din zonă și am continuat instruirea în privinta implicării civice și am sesizat și alte autorități abilitate să verifice legalitatea actelor urbanistice și de mediu. Răspunsul la Plângerea Prealabilă nu a întârziat prea mul și, așa cum ne așteptam, Primăria Sectorului 4 a refuzat să revoce Autorizația de Construire, invocată.

 

Știam următorul pas de urmat – chemarea în instanță a Primăriei Sectorului 4 și a beneficiarului autorizației. Am stabilit un grup de câțiva cetățeni care va merge în instanță, împreună cu Fundația Eco-Civica, s-a întocmit cererea de chemare în judecată și urmează să o depunem la Tribunalul București, Secția a II-a, Contencios administrativ și fiscal, așteptând termenul de judecată.

Ne-am întâlnit încă o dată cu cetățenii din zonă pentru a finaliza formarea dumnealor în implicarea civica pe procedura de mediu și pentru a semna pentru susținerea plângerii prealabile.

Cetățenii au înțeles că nu este un efort mare, nici financiar și nici de timp, dacă iau atitudine și doresc să fie consultați pe procedura de mediu, totul fiind în beneficiul sănătății lor.

Plângere prealabilă, Urcușului 

Catre:        PRIMARIA SECTORULUI 4,

                          In atentia: DOMNULUI PRIMAR,

Subsemnatii 

CIOBANU ALEXANDRU , legitimat cu CI seria RD, nr. 775583, CNP 1680710424517, domiciliat in Bucuresti, int. Urcusului nr. 2A, sector 4,

GOGOŢ MIHAI , legitimat cu CI seria RD, nr. 826015, CNP 1731022284417, domiciliat in Bucuresti, int. Urcusului nr. 4C, sector 4, 

BADULESCU ELENA , legitimata cu CI seria RR, nr. 447266, CNP 2590702400121, domiciliata in Bucuresti, int. Urcusului nr. 6, sector 4,

BAREA NICOLAE , legitimat cu CI seria RR, nr. 938033, domiciliat in Bucuresti, int. Urcusului nr. 8, sector 4,

CROITORU ION , legitimat cu CI seria RT, nr. 973122, CNP 1581019400535, domiciliat in Bucuresti, int. Urcusului nr. 18-20, sector 4,

CONSTANTIN ILINCA , legitimata cu CI , CNP 2451201400368 , domiciliata in Bucuresti, int. Urcusului nr. 22 , sector4,

BOCAI VIRGIL , legitimat cu CI , CNP 1550425400029 , domiciliat in Bucuresti, int. Urcusului nr. 26 , sector 4,

PURCAREA MIHAELA , legitimata cu CI seria RT, nr. 873666, domiciliata in Bucuresti, int. Urcusului nr. 25A, sector 4, si

VELCEA ELENA , legitimata cu CI , CNP 2500226400818, domiciliata in Bucuresti , int. Urcusului nr. 28A,

POPESCU ADRIAN, legitimat cu CI , CNP 1680128443056, domiciliat in Bucuresti , str. Dambului nr. 106, 

ADAMESCU ELENA, domiciliata in Bucuresti, str. Dambului , nr. 96, et. 3 , ap. 8, sector 4 , si

                       Fundatia ECO-CIVICA, organizatie neguvernamentala ce militeaza pentru protectia mediului, patrimoniului si drepturilor omului, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ferdinand nr.141; bl. A; et.3; ap.25; Sector 2, prin reprezentantii sai legali: Niculae Radulescu-Dobrogea, presedinte si Angelo Danut Trifu, vicepresedinte,

 in baza Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, formulam prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

prin care va solicitam in mod respectuos să dispuneţi anularea autorizatiei de construire nr. 399/90.980/19.08.2015 si planul urbanistic de detaliu nr. 147/26.09.2013 eliberate de Primaria sector 4, Municipiul Bucuresti beneficiarului investitiei SC ARMONIE INVESTITII SRL, cu sediul in Calea Dorobantilor, nr. 49, Sector 1, Bucuresti, tel. 0372.978.725 , pentru următoarele motive: 

1.      In fapt,

Suntem proprietari de imobile situate in strada (Intrarea) Urcuşului . In fata proprietatilor noastre, s-a autorizat in mod nelegal construirea unui ansamblu de imobile de locuinte S+P+10 E+1E tip duplex retras in masura in care regimul de inaltime al zonei este de P+1+M. Acest fapt contravine prevederilor art. 31 din HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, conform căruia “(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate.”

      Ansamblul de imobile de locuinte S+P+10 E+1E tip duplex retras, se construieste intr-o zona verde, in interiorul Parcului Tineretului, fapt de natura sa distruga o zonă cu valoare peisagistică şi naturală protejată, contrar prevederilor art. 8 alin. (1) din HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*) conform căruia “Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatica etc. – depreciază valoarea peisajului este interzisă.”

      Accesul la aceste imobile cu 11 etaje, parter si subsol, se realizeaza prin Intrarea Urcuşului, care asa cum se observa si din denumirea ei nu este o strada propriu-zisa ci doar o intrare cu o latime de 4,5 m, amplasata in imediata vecinatate a accesului in McDonald Brancoveanu si Oraşelul Copiilor Brancoveanu. La data prezentei, cand aceasta constructie nu a fost inca edificata, accesul cu autoturismul de dimensiuni mici se realizeaza cu dificultate din cauza spatiului insuficient si a aglomeratiei ce se creeaza prin accesarea celor doua puncte de interes ale sectorului 4.  Si sub acest aspect autorizarea construcţiei unui imobil de locuinte S+P+10 E+1E – tip duplex retras s-a facut in mod nelegal, intrucât art. 25 din HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*)  prevede ca “(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.” Or, in conditiile precizate mai sus accesul pompierilor sau al ambulantei este in mod obiectiv imposibil.

      Strans legat de acest inconvenient al spatiului foarte ingust si aglomerat al acestei Intrari (strazi) Urcusului il reprezinta locurile de parcare ale autovehiculelor proprietate privata. Si la data prezentei locurile de parcare sunt limitate, dar prin construirea acestui imobil se presupune ca fiecare nou locatar va avea cel putin un autovehicul pentru care va trebui asigurat un astfel de loc. Conform art. 33 din HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*) “(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesita spaţii de parcare se emite numai dacă exista posibilitatea realizării acestora în afară domeniului public.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.(3) Suprafeţele parcajelor se determina în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.”

Un alt aspect impus de art. 34 din HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*)  este acela al “obligaţiei menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.” Or, dată fiind suprafata foarte mica a acestei Intrari Urcusului, aceasta cerinta legala apreciem ca nu poate fi indeplinita, cu atat mai mult cu cat edificarea imobilului distruge zona verde si nu aduce niciun plus valoare sectorului 4.

***

Teritoriul României este parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii ţării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităţilor publice centrale şi locale. În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Statul, prin intermediul autorităţilor publice, are dreptul şi datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism şi de amenajare a teritoriului, condiţiile de dezvoltare durabilă şi respectarea interesului general, potrivit legii. Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări.(art. 1 din Legea nr. 350/2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Va rugam sa aveti in vedere prevederile OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, completata si modificata cu OUG nr.114/2007, care la articolul 71 precizeaza:

„Art. 71. – (1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”

2. La articolul 96 alineatul (2), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;”.

Art. II. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

 

Avand in vedere prevederile legislatiei de mediu, consideram ca avizarea si emiterea documentatiilor si actelor urbanistice s-a facut cu incalcarea legislatiei.

Atragem atentia Primariei Sectorului 4 asupra raspunsului primit de subscrisele din partea Inspectoratului de Stat in Constructii, care confirma afirmatiile noastre.

Atragem atentia PS4 si asupra modului cum au fost, si cum sunt, emise Certificatele de Urbanism care nu fac referire la FOLOSINTA ACTUALA a terenului, inducand in eroare alte autoritati cu atributii de avizare si publicul interesat.

Desigur ca terenul poate avea o functiune care, teoretic, ar permite construirea, gen: L, M, CB, curti constructii, dar daca terenul este, in realitate, spatiu verde, acesta nu-si mai poate schimba destinatia, indiferent ca figureaza, sau nu, ca atare, in documentatiile urbanistice.

In cazul de fata, toti stim ca vorbim de Parcul Tineretului, care include si Oraselul Copiilor.

Va solicitam o copie a Atorizatiei de Construire invocata precum si copii ale avizelor care au stat la baza emiterii ei.

                                                                       ***

Fata de cele precizate si in contextul dispozitiilor art. 44 din Constitutia Romaniei,  va adresam respectuos rugamintea de a anula autorizatia de construire nr. 399/90.980/19.08.2015 si planul urbanistic de detaliu nr. 147/26.09.2013 eliberate de Primaria sector 4, Municipiul Bucuresti beneficiarului investitiei SC ARMONIE INVESTITII SRL, cu sediul in Calea Dorobantilor, nr. 49, Sector 1, Bucuresti, tel. 0372.978.725.

În drept: 

–      Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

–      HG nr. 525/1996 (**republicată**) (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

–      Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

–      Ordinul nr. 1.430 din 26 august 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

–      OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului.

Cu stima,

semnatari