Tribunalul București dispune salvarea a 4 hectare de parc

3 proprietari cărora li s-au retrocedat 4 hectare din Parcul Plumbuita au chemat in instanță Consiliul General pentru a-l obliga la anularea Planului Urbanistic General pe acel teren, in sensul să anuleze funcțiunea de parc și să permită o funcțiune construibilă, dezvoltare imobiliară.

Eco-Civica a aflat de acest dosar și-a intervenit in interesul Consiliului General, defapt al cetățenilor Bucureștiului.
Eco-Civica fusese parte și-n dosarul de retrocedare a acelei suprafețe, judecat in urmă cu câțiva ani, soluția definitivă fiind dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Eco-Civica a cerut atunci ca domnul Președinte al Completului să comunice eventualilor proprietari că solicită un parc, să fie in cunoștiință de cauză că nu vor putea construi.
Actualii proprietari au spus că știu că-i parc și-și asumă acest lucru, cu toate că puteau solicita despăgubiri materiale sau teren la schimb.

După câțiva ani, vedem cu toții, au uitat că au solicitat retrocedarea unui PARC, și cum legea nu permite schimbarea de destinație a spațiilor verzi, Tribunalul București a dispus in consecință.
Proprietarii au dreptul la recurs.

twittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail